Winacties en voorwaarden
icoon

Aanmelden?

Meld je direct aan!
icoon

Producten

Verkeersschool de Lange levert ook enkele artikelen waaronder kleding, helmen, etc.. Klik hier onder op de button om onze producten te bekijken.

Producten overzicht
icoon

Winacties en voorwaarden/spelregels

Winacties 2019 

Aankomende/afgelopen winacties Verkeersschool De Lange:

MaartReview en win actie!


Actievoorwaarden en spelregels
 

1. Winacties worden uitgeschreven door Pascal de Lange onder Verkeersschool de Lange te Grootebroek. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je hebt voldaan aan de gevraagde voorwaarden (verschillend per actie). Vanaf dat moment maak je kans om te winnen. 
3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie. 
4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie. 
5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie. 
7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig te zijn in Nederland. (Bij een minderjarige deelnemer dient een ouder/voogd goedkeuring te geven) Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. 
8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze. 
9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres/social media account waarmee aan de actie is deelgenomen. 
10. Verkeersschool de Lange kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt. 
11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd. 
12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. 
13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Verkeersschool de Lange voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
14. Verkeersschool de Lange handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
15. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  
16. De promotie is in geen enkel opzicht gesponsord, goedgekeurd, beheerd of geassocieerd met/door Facebook.
17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.  
18. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met; 

Verkeersschool de Lange
Wijzend 54
1613KP Grootebroek
0228-541522